Duyurular
Dalko Fuar
Dalko Fuar 2
Dalko Fuar 3
Dalko Fuar 4
Sertifikalarımız
   
 
 
   
 

 KALİTE POLİTİKAMIZ
DALKO DALDIRMA GALVANİZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OLARAK; Müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede, galvaniz kaplama hizmeti vererek kaliteli ürünler üretmek başlıca kuruluş amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda; ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak , Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunmak, Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak, Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek, “MÜŞTERİ VAROLMA SEBEBİMİZDİR” anlayışını bünyemizin her kademesinde benimsemek ve benimsetmek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
• Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak
• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek
• Kirliliği ve atıkları en aza indirgemek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
• Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek
• Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
• Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.
Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır
Yönetim taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır

ÇEVRE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ
• Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak
• Kirliliği ve atıkları en aza indirgemek
• Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek
• Enerji ve su kullanımı verimliliğini arttırmak
• Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak
• Geri dönüşebilir atıkları belirleyip uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak.
Amaç ve hedeflerimiz her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri alınacaktır.